SBR Jaarrekening samenstellen en Tussentijdse cijfers in Visionplanner Cloud
Login

Bregman online >

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bregman Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 27317652. De statutaire zetel is gevestigd in Zoetermeer. Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de "NBA-voorwaarden", zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Amsterdam, depotdatum 26 juni 2017 en depotnummer 41/2017. Een exemplaar is op verzoek verkrijgbaar.