Login

Bregman online >

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bregman Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 27317652. De statutaire zetel is gevestigd in Zoetermeer. Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de "NBA-voorwaarden", zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Amsterdam, depotdatum 30 januari 2013 en depotnummer 6/2013. Een exemplaar is op verzoek verkrijgbaar.